SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Dział techniczny - kontakt

Szef techniczny

Michał Szymkowiak
m_szymkowiak
tel. 683213015tel. 683213025

CAMO Manager

Magdalena Smaś
m_smas@azl.pl
tel. 683213021tel. 683213021

Kierownik jakości QM

Tadeusz Malarczyk
azl@azl.pl
tel. 683213010tel. 683213010