SMS Meteo Kamera
SMS Meteo Kamera

Safety management system

Imię i nazwisko zgłaszającego

Data

Miejsce

Rodzaj, typ i znaki statku powietrznego

Rodzaj operacji

Opis zdarzenia (co i dlaczego się wydarzyło?)

Jakie są Pani/Pana sugestie dla uniknięcia podobnego zdarzenia w przyszłości?